PL | ENG Logowanie

Strzałka Czy chcesz przejść bez kłopotu każdy audyt uprawnień systemu?
Strzałka Czy chcesz świadomie zarządzać dostępem Twoich pracowników do krytycznych danych biznesowych?
Strzałka Czy chcesz uniknąć nadużyć finansowych wynikających ze zbyt szerokich uprawnień Twoich pracowników w systemach IT?
Strzałka Czy chcesz wiedzieć, kto ma dostęp do poufnych danych Twojego przedsiębiorstwa w aplikacjach ERP?
Strzałka Czy chcesz sprawić, aby Twoi pracownicy mieli uprawnienia w systemach ERP zgodne z zakresem obowiązków na stanowisku, na którym pracują?
Strzałka Czy chcesz poprawić poziom kontroli wewnętrznej i zarządzanie ryzykami w Twoim przedsiębiorstwie?

Czytaj więcej
integracja ze środowiskiem IT firmy

Strzałka Kto ma dostęp do informacji poufnej w systemach IT?
Strzałka Które istotne ryzyka finansowe materializują się w uprawnieniach moich pracowników?
Strzałka Kto ma konflikty uprawnień? Kto może dokonać płatności i zaksięgować dokument?
Strzałka Jak zautomatyzować proces nadawania uprawnień?
Strzałka Jak automatycznie sprawdzić, czy wnioskowane uprawnienia nie mają konfliktów SoD?
Strzałka Jak poprawić skuteczność systemu kontroli wewnętrznej?
Strzałka Jak zlikwidować konflikty podziału obowiązków?

Czytaj więcej
wsparcie S&C Wrokflow we wszystkich etapach procesu

Specjaliści z naszej firmy wspierają wdrożenie rozwiązań grupy S&C na każdym etapie projektu. Pierwszym etapem jest przeprowadzenie analizy biznesowej w celu zidentyfikowania krytycznych procesów w zakresie zarządzania uprawnieniami. Następnie dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb klienta, przeprowadzanie testów i instalacja w środowisku produkcyjnym klienta. Po zakończeniu wdrożenia wspólnie z końcowym użytkownikiem przeprowadzamy testy i weryfikację rozwiązania, a także oferujemy wsparcie i pomoc w dalszym okresie użytkowania S&C.

Czytaj więcej
wsparcie S&C Wrokflow we wszystkich etapach procesu
Slide 1 Slide 2 Slide 3
Frame

Nasza baza filmów instruktażowych przedstawia, w jaki sposób organizacja za pomocą produktów Security&Compliance może w prosty i szybki sposób rozwiązać problem zarządzania zbyt szerokimi uprawnieniami pracowników w systemach biznesowych i ryzykami w obszarze rozdziału obowiązków (ang. SoD).

Czytaj więcej
wideo
Logo S&C Expert

S&C Expert

Innowacyjne rozwiązanie dedykowane do prowadzenia prewencyjnych symulacji oraz cyklicznych audytów uprawnień z perspektywy dostępu do transakcji wrażliwych i analizy konfliktów rozdziału obowiązków.

Logo S&C Workflow

S&C Workflow

Wspiera proces zarządzania uprawnieniami użytkowników w systemach i aplikacjach biznesowych. Dzięki zastosowaniu naszego narzędzia w Państwa firmie można zautomatyzować cały proces nadawania i odbierania uprawnień do systemów biznesowych.

Logo wsparcia i uslug

Proces wdrożeniowy

Na każdym etapie wdrażania rozwiązań grupy S&C, a także w trakcie dalszej obsługi oprogramowania, nasi eksperci służą pomocą w rozwiązywaniu bieżących problemów.

Logo sekcji download

Sekcja download

Zobacz jak działają rozwiązania S&C oraz pobierz darmową wersję aplikacji.