PL | ENG Logowanie

Jesteś tutaj: Start / Produkty S&C

Firma top logo

Aplikacja Security & Compliance powstała jako odpowiedź na rosnące zagrożenia związane z coraz większym wpływem automatycznego przetwarzania danych na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwach, a w szczególności na szeroką gamę możliwości popełnienia nadużyć finansowych w systemach ERP.

Główne zalety związane z zarządzaniem tym obszarem z wykorzystaniem aplikacji Security & Compliance obejmują:

Strzałka Centralne repozytorium biznesowe zawierające listę transakcji wrażliwych i konfliktów podziału obowiązków.
Strzałka Silnik umożliwiający okresową weryfikację uprawnień użytkowników pod kątem dostępu do transakcji wrażliwych.
Strzałka Prostą i szybką identyfikację konfliktów podziału obowiązków.
Strzałka Rozbudowany mechanizm raportowy – możliwość tworzenia wariantów raportów z zakresem potrzebnych informacji dostosowanych do potrzeb dla użytkownika.
Strzałka Wsparcie dla użytkownika biznesowego w procesie zarządzania dostępem poprzez rozbudowane mechanizmy filtrowania i wyboru właściwej roli – m.in. poprzez filtrowanie ról po obszarze biznesowym lub wybór konkretnych ról zawierających określoną transakcję.
Strzałka Symulację uprawnień zawartych we wniosku pod kątem ryzyk przed zatwierdzeniem wniosku
Strzałka Automatyczną implementację uprawnień w systemie SAP.

Wykorzystując aplikację Security & Compliance firma może przeanalizować poziom ryzyka związanego z dostępem, a także podjąć świadomą decyzję, jaki poziom ryzyka jest akceptowalny oraz jakie mechanizmy kontrolne umożliwiające jego mitygację należy wdrożyć. Poprzez właściwe wdrożenie narzędzia i komunikację do pracowników, firma może zbudować świadomość silnej kontroli wewnętrznej nad użytkowaniem systemów IT, tym samym znacznie ograniczając próby popełnienia nadużyć.