PL | ENG Logowanie

Jesteś tutaj: Start / Proces wdrożeniowy

Firma top logo

Celem tego etapu jest przygotowanie prototypu rozwiązania na podstawie wyników uzyskanych w fazie analizy przedwdrożeniowej i opisanej w dokumencie koncepcji biznesowej wdrożenia rozwiązania Security & Compliance. Budowa prototypu obejmuje prace programistyczne, konfiguracyjne, a następnie instalację i przygotowanie do eksploatacji w Państwa środowisku. Prototyp – czyli działająca w Państwa środowisku aplikacja Security & Compliance jest okazją do zobaczenia naszego rozwiązania w praktyce w zakresie funkcjonalności przewidzianej dla Państwa w koncepcji biznesowej. Kolejnym etapem jest przygotowanie, a następnie przeprowadzenie testów wspólnie z końcowym użytkownikiem w Państwa środowisku, aby wyłapać ewentualne błędy i wprowadzić sugestie oraz komentarze użytkowników końcowych.