PL | ENG Logowanie

Jesteś tutaj: Start / Proces wdrożeniowy

Firma top logo

Organizujemy dedykowane szkolenia dla Państwa Pracowników, aby umożliwić pełne wykorzystanie możliwości, jakie daje rozwiązanie Security & Compliance. Szkolenia są prowadzone na zatwierdzonej w wyniku testów wersji aplikacji, gotowej do przeniesienia do środowiska produkcyjnego. Plan szkolenia jest ustalany wspólnie z Państwem i obejmuje obsługę, konfigurację oraz administrację aplikacji. Szkolenia mogą być organizowane dla grup lub użytkowników indywidualnych. Do każdego szkolenia są dostarczane materiały szkoleniowe oraz podręcznik użytkownika, w którym znajdują się szczegółowe informacje w zakresie pracy z aplikacją. Po zakończeniu serii szkoleń przygotowywany jest plan startu produkcyjnego oraz zakres wsparcia po produkcyjnym uruchomieniu rozwiązania.