PL | ENG Logowanie

Jesteś tutaj: Start / Produkty S&C / S&C Workflow

Security & Compliance Workflow

Narzędzie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby z jednej strony automatyzować wielo-stanowiskowy przepływ pracy, co bezpośrednio przekłada się na krótszy całkowity czas przebiegu procesu, ale z drugiej strony pozwala na uzyskanie oczekiwanego przez Zarząd Firmy akceptowalnego poziomu ryzyka związanego z uprawnieniami w aplikacjach biznesowych.

S&C Expert logo

Narzędzie S&C WorkFlow wspiera proces zarządzania uprawnieniami użytkowników w systemach i aplikacjach biznesowych. Dzięki zastosowaniu naszego narzędzia w Państwa Firmie można zautomatyzować cały proces nadawania i odbierania uprawnień do systemów biznesowych. Podstawową korzyścią jest kontekstowe gromadzenie informacji dotyczącej ryzyk związanych z realizacją konkretnego wniosku, co pozwala po stronie biznesowej na świadomą decyzję dotyczącą zakresu akceptowanych uprawnień do systemów biznesowych.